همباور کیست؟

همباور فردی است که با آگاهی به رسالت و چشم انداز سازمان و قبول استراتژی اجرایی آن آغاز به همراهی با جمعیت بیداری،آگاهی و رشد باور کرده است.بیشتر بدانید »

باورجو کیست؟

باورجو فردیست که خواست درونی اش حرکت ،تغییر و توانمندیست .به همین قصد به فرآیند به-بودن قدم گذاشته و مورد حمایت جمعیت باور قرار می گیرد.بیشتر بدانید »

فرایند به‌-بودن چیست؟

باورجویان با ورود به باور، وارد فرایند به-بودن می‌شوند. فرایند به-بودن، مسیری است برای بهتر زیستن. هدف باور نهادینه سازی فرایند به-بودن در جامعه و تسّری آن به سایر سازمان‌ها استبیشتر بدانید »

جمعیت باور کیست؟

جمعیت بیداری، آگاهی و رشد باور، سازمانی مردم نهاد است که از وزارت کشور و سازمان بهزیستی، مجوز فعالیت گرفته و از زنان و مادران سرپرست خانواده، در راستای توانمند سازی (آموزش و اشتغال) حمایت می‌کند.بیشتر بدانید »

اخبار باور

‌‌‌جمعیت باور سازمان  مردم‌نهاد به شماره ثبت ۳۷۶۹۱

کلیه حقوق برای جمعیت باور محفوظ است.بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع و درج لینک به صفحه مربوطه در سایت باور مجاز است

Creative Commons License This work by Bavar NGO is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Designed by: TiamPress Powered by WordPress

ورود به سیستم با حساب کاربری خود

اطلاعاتان را فراموش کرده اید؟